La terre comme expression d’émotions, de sensations et d’ancrages. 

The earth as an expression of emotions, sensations and anchors.

Jorden som udtryk for følelser, fornemmelser og ankre.