Hybridations issues d’un processus de recherches en Arts Plastiques. Entre recyclage d’objets et créations. Dessins académiques. Inspirations du Moyen-âge et du monde moderne.  

Hybridizations resulting from a research process in Plastic Arts. Between recycling of objects and creations. Academic drawings. Inspirations from the Middle Ages and the modern world.

Hybridiseringer som følge af en forskningsproces i plastisk kunst. Mellem genbrug af genstande og kreationer. Akademiske tegninger. Inspiration fra middelalderen og den moderne verden.

 

D’Hildegarde à Marilyn, détail du processus de création

Vanité aux pieds de la lampe de chevet. 

Lampe pieds
lampe collier