En attendant la boutique en ligne, contactez moi pour toutes commandes ou réservations de créations. 

While waiting for the online store, contact me for any orders or reservations for creations.

Mens du venter på netbutikken, kontakt mig for eventuelle bestillinger eller reservationer af kreationer.